Cztery poziomy gotowości produktów do wypieku

Poziom wypieku 1
Poziom 1:
TG, produkty surowe niewygarowane
 • Produkty zamrożone po uformowaniu ciasta
 • Czas przygotowania ok. 90 minut
 • Wymaga know-how i sprzętu
Poziom wypieku 2
Poziom 2:
GTG, produkty surowe wygarowane
 • Produkty zamrożone po uformowaniu i wygarowaniu ciasta
 • Czas przygotowania ok. 20 minut
 • Prosty sposób przygotowania
Poziom wypieku 3
Poziom 3:
HB, produkty półwypieczone
 • Produkty zamrożone po uformowaniu ciasta i częściowym wypieku.
 • Czas przygotowania ok. 10 minut
 • Prosty sposób przygotowania
Poziom wypieku 4
Poziom 4:
FB, produkty całkowicie wypieczone
 • Produkty zamrożone po całkowitym wypieczeniu
 • Produkty gotowe do spożycia po rozmrożeniu
 • Bardzo prosty sposób przygotowania